روند تصویر سازی 2020

هرگز به تسلیم شدن فکر نکنید. برندگان هرگز کنار نمی روند و کناره گیری ها هرگز برنده نمی شوند. تمام کلمات منفی را از فرهنگ لغت ذهنی خود خارج کنید و با حداکثر اطمینان و صبر روی راه حل ها تمرکز کنید. نبرد هرگز از بین نمی رود تا زمانی که چشم انداز خود را رها نکنید. هرگز به تسلیم شدن فکر نکنید. برندگان هرگز کنار نمی روند.

نهایت اطمینان و صبر. نبرد هرگز از بین نمی رود تا زمانی که چشم انداز خود را رها نکنید. اما اگر واقعاً از نظر جسمی ، ذهنی و بیشتر از همه از لحاظ عاطفی خسته شده اید ، چه می کنید؟ در اینجا چند منبع انگیزه برای شما وجود دارد که شما را در رسیدن به اوج برجام سوق دهد. هرگز به تسلیم شدن فکر نکنید. برندگان هرگز کنار نمی روند و کناره گیری ها هرگز برنده نمی شوند.

لورم ایپسوم یک متن ساختگی و نامفهوم

خیال پردازی

موفقیت نیاز به کار سخت دارد. به این “طرح های سریع ثروتمند” گوش نکنید. برای رسیدن به عظمت باید شخصیت خود را بسازید و روی خود و شغل خود سخت تلاش کنید. سخت کار کنید و باهوش باشید. کارهای صحیح انجام دهید و آنها را به روش درست انجام دهید. تعلل نکنید. اقدامات جسورانه انجام دهید. ساعات طولانی کار کنید و میراث خود را پیشه کنید.موفقیت نیاز به کار سخت دارد. به این “طرح های سریع ثروتمند” گوش نکنید. برای رسیدن به عظمت باید شخصیت خود را بسازید .

پیش نویس و هر چیزی را ترسیم کنید

افراد موفق شکست را ناکامی نمی بینند. آنها آنها را به عنوان درس مهم یادگیری می بینند. درسهایی که قادر به درک آنها برای جلوگیری از بروز چنین اشتباهاتی هستند. با اتخاذ این طرز فکر تبدیل هر یک از نارسایی ها به یک درس یا فرصت یادگیری ، تا زمانی که خودتان ترک نشوید ، هرگز نمی توانید شکست بخورید.افراد موفق شکست را ناکامی نمی بینند. آنها آنها را به عنوان درس مهم یادگیری می بینند. درسهایی که قادر به درک آنها برای جلوگیری از بروز چنین اشتباهاتی هستند.

شما باید در پاراگرافهای زیر چندین واقعیت ضروری در مورد انگیزه پیدا کنید. اگر حداقل یک واقعیت وجود داشته باشد که شما قبلاً آن را نمی دانید ، تصور کنید ممکن است تفاوت آن را ایجاد کند. ادامه کار خیلی دشوار است که به نظر می رسد همه چیز شکست می خورد ، اینطور نیست؟ آیا در زندگی شما زمان هایی وجود دارد که واقعاً بخواهید آنرا “خاموش” بنامید ، زیرا شما فقط از همه سخت کوشی هایی که انجام داده اید نمی توانید نتیجه خوبی ببینید؟شما باید در پاراگرافهای زیر چندین واقعیت ضروری در مورد انگیزه پیدا کنید. اگر حداقل یک واقعیت وجود داشته باشد که شما قبلاً آن را نمی دانید .

“موفقیت نتیجه کمال ، سخت کوشی ، آموختن از شکست و پایداری است”

سعید رحمانی

سیستم پاداش

پس از انجام یک کار معین ، کافی است مورد رضایت خاطر قرار دهید. بهترین زمان برای یادگیری در مورد انگیزه ، قبل از اینکه چیزهای ضخیم باشید. خوانندگان خردمند خواندن خواندن را ادامه می دهند تا در حالی که هنوز رایگان است ، یک تجربه انگیزه ارزشمند کسب کنند.پس از انجام یک کار معین ، کافی است مورد رضایت خاطر قرار دهید. 

نیروی قدرتمند بشریت

اگر می خواهید به موفقیت برسید ، خود را با افراد مناسب و محصور احاطه کنید که از تمام راه شما را پشتیبانی و تشویق می کنند. با افرادی باشید که همان اعتقادات و آرزوهای شما را دارند. هوره مثبت توسط این ترکیب انرژی جمعی از افراد “مانند ذهن” ایجاد می شود. در عوض ، بودن با افرادی که مخالف روشهای تفکر شما هستند ممکن است باعث ایجاد انگیزه منفی اما در عین حال بسیار قدرتمند شود.اگر می خواهید به موفقیت برسید ، خود را با افراد مناسب و محصور احاطه کنید که از تمام راه شما را پشتیبانی و تشویق می کنند. با افرادی باشید که همان اعتقادات و آرزوهای شما را دارند. 

pedram
پست بعدی

نظر بدهید